برای خدمات خود مشخصات مد نظر را وارد نمایید

میتوانید خدمات خود را از طریق سایت آنلاین حراجی به عرضه برسانید .

پس از استفاده از این خدمات توسط مشتریان سایت ، ما هزینه آن به اعتبار شما افزوده می گردد.

اعتبار تخصیصی صرفا جهت استفاده از کالا و خدمات سایت می باشد.

میزان 10% از فروش خدمات به عنوان کارمزد از حساب شما کسر می گردد.

برای ثبت کالا و یا خدمات باید عضو آنلاین حراجی باشید .در صورتی که تاکنون عضو نشده اید ثبت نام نمایید. ثبت کالا یا خدمات کد اعتبار سنجی شما را افزایش میدهد ،با افزایش کد اعتبار سنجی شما به مشتریان بیشتری معرفی میگردید و این یعنی افزایش درآمد.


شما باید موقعیت فروشگاه خود را بر روی نقشه مشخص نمایید.برای این کار ابتدا بر روی علامت گذاری نقشه کلیک کنید و پس از انتخاب موقعیت خود گزینه Return Data راانتخاب نمایید

* موقعیت مکانی:


لیست خدمات ثبت شده


عنوان قیمت (تومان)

از ساعت تا ساعت


نوع تسویه مالی را مشخص نماید *